DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kriminologer med fokus på ö-samhällen

Finns det likheter mellan kriminaliteten i Nordens olika ö-grupper, vilka är de största skillnaderna och vad kan ö-grupperna lära sig av varandra? Detta utreder en arbetsgrupp av kriminologer som i veckan träffades på Åland.
Gruppen av kriminologer består av Agneta Mallén, hon är finlandssvensk och arbetar i Lund, men i gruppen representerar hon Åland, Annemette Nyborg Lauritsen från Grönland, Helgi Gunnlaugsson från Island och Hedda Giertsen från Danmark. Projektet som gruppen driver finansieras av Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Kriminaliteten i Nordens olika ö-grupper med varierande grad av självstyre och i Islands fall självständighet är inte fullständigt likartade – men visst har de många gemensamma punkter, konstaterar arbetsgruppen.

Giertsen tar upp fenomenet med den informella sociala kontrollen som ofta uppkommer i små samhällen och hur den generellt leder till mindre kriminalitet. Men de små samhällena kan också ha en baksida ur en kriminologisk synvinkel, då den sociala kontrollen kan leda till rädsla för att anmäla brott.

Färöarna, Island och Åland har alla en låg grad av kriminalitet.

– Bra fungerande samhällen som är jämlika leder till mindre brott, säger Gunnlaugsson.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!