DELA
Foto: GITech

Kretsloppsanläggning ska ge gas, biokol och el

– Projektet har förändrats ganska mycket sedan 2019. Det är inte längre enbart en biogasanläggning, säger Jesper Svanfelt, vd för Svin­ryggens Deponi Ab.Anläggningen ska bygga på kretslopp. Energi och produkter som genereras i processen återförs och utnyttjas i tidigare steg i processen. Slutprodukten blir värdefullt biokol.