DELA
Foto: Fredrik Sonck

Krav skärps på Ålands hemgård

För över två år sedan beslöt förbundsfullmäktige för De gamlas hem att legoavtalet med föreningen Ålands hemgård bör förnyas. Sedan dess har ingenting hänt.
DGH har skrivit ett utkast till ett nytt avtal men samtliga kontaktförsök har negligerats från föreningens sida.

Nu har förbundsfullmäktige tröttnat. På sammanträdet i går beslöt man meddela styrelsen att avtalet bör finnas på föredragningslistan då fullmäktige träffas nästa gång.

Relationen mellan DGH och Ålands hemgård har länge varit frostig. Föreningen har bland annat inte betalat uppvärmningskostnader och också brutit mot nuvarande avtal då man hyrt ut till andra än äldre. (tt-s)