DELA
Foto: Jonas EdsvikDe gamlas hem

De gamlas hem söker nytt namn

Vad skall kommunförbundet De gamlas hem heta i framtiden?

Det undrar styrelsen och utlyser en namntävling.
De gamlas hem i Jomala är mycket mera än namnet låter påskina. Äldreomsorg är visserligen basen i verksamheten men långt ifrån allt det som ryms inom väggarna handlar om just det.

Hemmet är under utveckling och man planerar utöka demensvården och också genomföra ytterligare satsningar på både yngre och äldre som lider av minnessjukdomar.

Samtidigt skall institutionsvården kompletteras med effektiverat serviceboende.

Styrelsen för De gamlas hem anser att dagens namn skapar associationer som ger en begränsad bild av verksamheten och vill därför byta det.

Man utlyser en namntävling som är öppen för alla: Allmänheten, personalen och ägarkommunerna. Förslagen till ett nytt namn för kommunförbundet vill man ha in senast den 30 augusti.

– Den som gett det namnförslag som antas av förbundets fullmäktige kommer att belönas på lämpligt sätt, skriver förbundsdirektör Jim Eriksson i ett pressmeddelande.