DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden avslutar ärendet Nygatan

Frågan om en ombyggnad av Nygatan till en grön allé med färre parkeringsplatser kommer inte längre att diskuteras i stadsstyrelsen.
Stadsstyrelsen beslöt i dag att avsluta ärendet och meddela infrastrukturnämnden att politikerna där kan ta upp det om de anser att det behövs.

Nygatan skapade nyligen en lång debatt i fullmäktige. Förslaget då var att gatans framtid skall avgöras först i samband med att staden om några år får en centrumplan. Majoriteten i fullmäktige ville inte dock inte vänta utan skickade ärendet tillbaka för ny behandling.