DELA
Foto: Erkki Santamala
Stadsutvecklingsnämndens vice ordförande Peter Enberg.

”Konstigt tvinga på skydd”

Två röstade emot förslaget om att lindra skyddskraven på hus i centrum i stadsutvecklingsnämndens återremiss av delgeneralplanen. Fem röstade för, bland annat vice ordförande Peter Enberg.