DELA
Foto: Stefan Öhberg

Beslut om delgeneralplan dröjer

Stadsstyrelsen fick förslaget till ny delgeneralplan presenterad för sig på mötet på torsdagen. Nu ska partierna diskutera internt.
Ordförande Tage Silander (MSÅ) tror att beslutet dröjer ännu en månad.

Stadsarkitekten Sirkka Wegelius presenterade förslaget till centrums nya delgeneralplan på stadsstyrelsens möte i går. Efteråt fick styrelsen ställa frågor till Christer Jansson, jurist, som kallats till mötet som expert.

– Vi fokuserade resten av tiden på att gå igenom vad som är möjligt och inte möjligt, vilka gränserna är och vad som är klokt. Det gick åt mycket tid, men det var det värt, säger Tage Silander om hörandet.

Tage Silander påpekar att även lagkunniga kan ha olika tolkningar av lagen, till exempel märkning av byggnader som har någon typ av bevarandestatus, hur statusen ska bedömas och om det kan finnas en frivillighet i systemet.

– Vi diskuterade hur vi kan hitta lösningar inom vad lagen säger. I viss mån är det klarare nu än före mötet, men vi behöver ännu fundera mera innan vi kan formulera ett beslut.

När tror du att det blir beslut?

– Jag tror det dröjer en månad till. Det bordläggs nog en gång till, kanske två. Det handlar inte om att vi vill fördröja, tvärtom, det är ett av de största ärenden vi diskuterat på länge. Det är värt att ta den tid det tar att få allt så klart som möjligt.

Behövs det fler höranden?

– Vi har inte bestämt om nya höranden. Nu tar var och en med sig diskussionen till egna grupper. Vi får göra bedömning om man behöver höra flera eller om det går att ta beslut. Beslutet behöver vara säkert, så säkert som möjligt så att man så långt det är möjligt kan klara sig utan besvär. Om man går utanför gränserna finns det anledning att tro att det blir besvär, säger Tage Silander.