DELA
"Jag blev anklagad för att inte visa respekt gentemot familjerna. Men jag kände från min sida att, var fanns deras respekt för läroplanen och den åländska skollagstiftningen? Jag saknade det många gånger", säger Petra Brunila.

Konflikt mellan föräldrar och tillsynslärare

Petra Brunila arbetade i två år som tillsynslärare för Sottungas hemundervisare. Hon frånträdde frivilligt uppdraget efter att kommunens hemskolare klagat på hennes och hennes kollega Kent Erikssons sätt att följa upp barnens kunskaper.