DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kollektivavtal klara för 2 000 anställda

Kollektivavtal har ingåtts för drygt 2 000 anställda i kommuner och kommunalförbund på Åland.
De gäller bland annat anställda inom grundskola, barn- och äldreomsorg, och teknisk och administrativ personal.

Avtalet träder i kraft i mars och löper till slutet av februari 2018.

Inga ändringar görs i lönerna med undantag av en minskning av semesterpenningen och förlängning av arbetstiden.

För den undervisande personalen (UKTA) förlängs arbetstiden med 24 timmar per år. I grundskolan sker det genom ökad samplanering och lärararbetsdagar. Förändringen träder i kraft i augusti.

Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom AKTA, TS och TIM-AKA med en halvtimme per vecka.

AKTA står för allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, TS för kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, och TIM-AKA för arbetskollektivavtal för timavlönade.