DELA
Foto: Annika Orre<07_Bildrubrik>PROCESSAR Kökarbon Bernt Balkh är vid det här laget van med att driva processer i förvaltningsdomstolen mot Mises avgiftssystem. Nyligen vann han ett mål som har prejudicerande effekt också för andra Misekunder.

Kökarbo vann över Mise och fick pengar tillbaka

Bernt Balkh på Kökar har vunnit över Mise i två domstolar. Domstolsbesluten innebär att Mise tvingas backa och att också andra kan få pengar tillbaka.

Men det kostar honom över 100 euro att få domen verkställd.
Bernt Balkh lever ett enkelt liv i Österbygge där han odlar sina egna grönsaker och återanvänder så mycket som det bara går.

Plastemballage är det enda som blir kvar när allt annat är återvunnet.

– Plastavfallet packar jag ihop till ett litet paket, säger han och måttar med händerna.

Paketet tar han med när han åker till barnen i Sverige där han tillbringar en hel del tid. Paketet läggs i de containrar som finns utplacerade för ändamålet.

Men eftersom han är skriven på Kökar där han har sin fastighet så är han tvungen att ingå i den kommunala renhållningsmyndigheten Mise. Kökar är en av de sex kommuner som i dag är medlemmar.

Retroaktiv avgift

Eftersom han inte haft behov av Mises tjänster lät han bli att anmäla sin fastighet till renhållningsmyndigheten 2008. Det ledde till att han 2013 åkte på retroaktiv renhållningsavgift för alla fem åren, sammanlagt 1 027 euro.

2012 drogs ÅPABs återvinningsstation in. Stationen hade stått på hans ägor utan att han hade begärt någon arrendeavgift. Det betydde att han, som inte har bil utan som promenerar, cyklar och åker kollektivt inte hade någon reell möjlighet att nyttja Mises tjänster.

– Jag har inte skrivit på något sophämtningskontrakt med Mise som tar betalt för en tjänst som aldrig blir utförd och som faktiskt inte existerar, säger han.

Balkh överklagade Mises beslut att kräva in pengarna. I besväret till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) yrkade han på att avgiftsbeslutet inte skulle få verkställas och att alla avgifter som han tvingats betala retroaktivt skulle betalas tillbaka åt honom.

Fick delvis rätt

Han fick delvis rätt i ÅFD som gav sin dom i februari 2015. Domstolen sänkte renhållningsavgiften för de fem åren med nästan 400 euro och den första avgiften som fogden hunnit utmäta innan besväret lämnades in måste betalas tillbaka till honom.

Orsaken var att han utöver grundavgiften ålagts att betala också en avgift för brännbart avfall mot utdelade sopmärken från och med 2009. ÅFD kom fram till att Mise inte hade rätt att debitera honom retroaktivt för service som hans fastighet inte haft någon verklig möjlighet att nyttja.

Läs mer i Nya Åland torsdag!