DELA

Hur får Mise ta betalt för onödiga ”tomma tömningar”?

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka. Komposteringen sköter vi själva och det övriga som ska återvinnas för vi själva till återvinningsstation, oftast i samband med veckoinköpen.

Nu påtvingas vi minst 4-fack, och tömning varannan vecka. Soptunnan har fack för kompost som många av oss inte vill ha. Det är tydligen kompostfacket som är orsaken till tätare tömningar. Det spelar inte heller roll om tunnan är full eller tom. Tömmas ska den, varannan vecka och betala för det måste man. Jag, Caroline Lönngren, har ringt och frågat och det är inte möjligt att ha tömning mer sällan fast man inte använder kompostfacket, så får man inte ha det.

Detta medför en höjning av totala avgiften med dryga 50 procent om man idag har tömning en gång per månad, ännu större avgiftshöjning blir det för de som haft tömning var åttonde vecka, då blir höjningen 104 procent! Det känns som ocker.

Många som har endast brännbart är ensamhushåll eller är endast få personer i hushållet. Vi är inte storkonsumenter. Vi är många miljömedvetna och konsumerar måttligt, återanvänder och återvinner. En del har inte ens pengar nog att konsumera så mycket att man kan fylla en soptunna. Men trots det så straffas vi nu med en oacceptabel avgiftshöjning.

Miljönyttan, hur är det med den? Att stanna och starta en stor lastbil för att tömma tomma tunnor belastar miljön. I plastfacket får man nu sätta all sorts plast: mjukplast, hushållsplast och övrig hårdplast. Varför har vi då tvingats sortera plasten till Misebilen? Ett fack för kartong/tetror finns också. För min, Caroline Lönngrens del, hade jag hellre haft metall, glas och papper i facken. De är tyngre att bära när man för själv. För oavsett om man tar 4 eller 8 fack så finns det sådant som man måste föra själv (batterier/lampor/trasigt porslin med mera, med mera).

Man får inte heller anlita någon annan till soptömning. Privatpersoner får inte använda sig av renhållningen mer. Hur är det riktigt med konkurrensfriheten? Monopol? Vad kommer detta nu att medföra för följder för Ålands Renhållning?

Innehållet i kompostfacket ska bli biogas. Vi som komposterar själva bidrar ju inte till det. Är det därför vi måste vara med och finansiera det med pengar istället?

En snabb jämförelse med Sverige visar att vi har väldigt mycket dyrare sophantering. I sydvästra Finland baseras grundavgift på antal personer i hushållet (1/2+) och på om man komposterar eller ej.

Vi som skriver under har även pratat med fler människor om detta. Alla håller med om att det är allt för kort framförhållning, och att det är dåligt att inga alternativ ges. Det finns även folk som ligger sömnlösa på nätterna på grund av att att sopavgiften blir för hög i förhållande till inkomsten. Alla har inte en granne som de kan dela kärl med för att ens få ner kostnaden lite.

Hur kan det vara möjligt att Mise har rätt att ta betalt för en tjänst som man varken utnyttjar eller vill ha? När man läser på Mises websida om kommunrepresentanter fastnar skrattet i halsen, ord som “rättvist” och “rimlig kostnad” är helt malplacerade där.

Lever vi verkligen i en demokrati? Sover ni gott om natten ni politiker som är inblandade? Ni behöver göra något för att hjälpa de som drabbas oskäligt och ni behöver göra det nu.

CAROLINE LÖNNGREN
SUSANNE VÄVARE