DELA

Klumpsumman nu i Ålandsdelegationen

Den segdragna frågan om hur man ska fastställa klumpsumman ligger nu hos Ålandsdelegationen.

– Det är ett stort steg framåt, säger finansminister Roger Nordlund (C).
I april 2014 skrev Nya Åland att dåvarande finansminister Jutta Urpilainen (S) efter mycket om och men gått med på att pröva klumpsummans avräkningsgrund i Ålandsdelegationen.

Frågan hade då ältats länge i finansministeriets korridorer och Urpilainens besked var mycket välkomnat. Så här sade lantrådet Camilla Gunell (S) då:

– Vi har varit ihärdiga och vi har inte gått med på att avräkningsbeloppet skall bli en fråga för den kommitté som under president Tarja Halonens ledning arbetar med självstyrelsens revision.

Sedan dess har finansministeriets kvarn malt sakta, det har tagit över ett år innan ministeriet blev klar med sin del av en begäran om granskning. Först nu ligger ärendet på Ålandsdelegationens bord.

– En orsak till att det har tagit tid är att det har diskuterats hur frågorna till Ålandsdelegationen skall formuleras, säger Roger Nordlund.

Det handlar om två frågor som delegationen skall ta ställning till: Skall inkomster från statliga bolag och skall inkomster från fonder räknas med i det statsbokslut som utgör grunden för klumpsumman?

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!