DELA

Klart ja till fortsatt självständigt Brändö

Resultatet från den kommunala folkomröstningen i Brändö visar

Ja 210

Nej 21

2 kan ej ta ställning

Totalt 233 röstade av 391 röstberättigade i Brändö kommun.