DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BRA JOBB Elisabeth Nauclér har under flera år jobbat konstruktivt med vindkraftsfrågan skriver insändarskribenten.

Klart för 16 nya vindkraftverk

Startskottet för Ålands störa miljösatsning någonsin skedde idag när fem ägargrupper undertecknade avsiktförklaringen.

Det är de Allwinds projekt Långnabba 1 och 2 i Eckerö och Ålands elandelslags projekt Stenarna i Hammarland som nu har slagits ihop till ett enda projekt, en satsning på cirka 75 miljoner euro och som går under namnet Långstenarna. Planen är att vindkraftsverken ska vara i drift 2017 och då stå för 70-75 procent av årsbehovet av el på Åland.

Projekten slås samman av flera orsaker,  dels för att underlätta upphandlingen men man räknar också med andra synergieffekter.

Bakom Långstenarna står Ålands vindenergi andelslag, Leovind ab, Ålands vindkraft ab, Ålands elandelslag och tre Alandia försäkringsbolag.

Ägargruppen har varit i kontakt med både lokala och europeiska banker gällande finansiering och fått flera positiva svar. Satsningen är möjlig efter att Åland, med hjälp av ny lagstiftning, får del av det nationella vindkraftstödet.

Mer i morgondagens Nya Åland!

Anna Björkroos