DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Karl och Anna är de vanligaste åländska namnen

Anna, Maria och Eva. Karl, Jan och Johan.
Det är de vanligaste kvinno- och mansnamnen på Åland. Det vanligaste efternamnet är fortsättningsvis Karlsson.

Fördelat på åldersgrupper varierar de populäraste åländska namnen något. Det visar Åsubs namnkartläggning. Av kvinnliga namn är Saga, Elsa och Agnes de populäraste under de senaste 10 åren, medan Elias, Karl och Hugo är topp tre bland de manliga förnamnen. Karl återfinns bland topplaceringarna för samtliga åldersgrupper.

De vanligaste efternamnen på Åland är Karlsson, följt av Eriksson, Mattsson och Jansson.