DELA
Foto: Eckerö Line<07_Bildrubrik>INGEN RÄTTEGÅNG Det blir troligen ingen rättegång om evakueringsövningen som gick snett ombord på Eckerö Lines Finlandia 2012.

Kapten dömd efter misslyckad övning

Befälhavaren på Eckerö Lines M/S Finlandia har dömts till dagsböter för arbetarskyddsbrott och vållande av personskada under en evakueringsövning i november 2012.

Kaptenen dömdes till ansvar som arbetsgivarrepresentant och därmed ytterst ansvarig för övningen där totalt nitton personer skadades, åtta av dem så svårt att de varit sjuskrivna för bland annat frakturer och knäskador som de ådrog sig när de åkte genom en 14 meter lång evakueringsstrumpa ner i en felplacerad räddningsflotte.

Befälhavaren medgav brotten och ärendet avgjordes utan offentlig rättegång. Hans straff lindrades eftersom han framfört att evakueringsutrustningens tillverkare hade sin erfarna representant på plats.

Representanten försäkrade att allt gick korrekt till under övningen och tingsrätten konstaterar att befälhavaren hade skäl att lita på den information som gavs.

Förlikning har ingåtts med femton av de skadade. Båda omständigheterna gav befälhavaren strafflindring.

Straffet blev 30 dagsböter à 69 euro, sammanlagt 2 070 euro.