DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Kan Åland få statsbidrag för skador?

Enligt självstyrelselagen ska landskapet beviljas statsmedel för kostnader som föranleds av naturkatastrof, ”om inte landskapet skäligen bör bära kostnaderna”.