DELA
Foto: Jonas Edsvik

Förnyelseplaner behövs också nu

Kontakta Ålands skogsvårdsförening innan du börjar röja vindfällen i din skog.
Det rådet ger Henrik Pettersson på skogsbruksbyrån.

Rådet gäller om man vill avverka ett område som är större än en halv hektar.

– Då rekommenderar vi att man tar kontakt med skogsvårdsföreningen i det distrikt där man har sin skog, säger skogsbruksingenjör Henrik Pettersson på landskapets skogsbruksbyrå.

Har man ett område som är större än en halv hektar gör skogsvårdsföreningen vid behov upp en förnyelseplan och lämnar in den till landskapsregeringen.

– I normala fall ska man ha en godkänd plan och ett beslut innan man börjar hugga, säger Henrik Pettersson.

– Men i det här läget vill landskapsregeringen förenkla processen för att få bort virke ur skogarna. Då räcker det att man lämnar in en plan – man behöver inte vänta på beslut.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!