DELA

Jurist ska utreda B-märkning av hus

Stadsstyrelsen vill ta bort märkningen från alla byggnader i centrala Mariehamn som kategoriserats som ”stadsbildsmässigt värdefulla”, alltså den så kallade B-märkningen.