DELA
Foto: Jonas Edsvik

Journalintrångsmålet överklagas inte

Varken åklagaren eller den svarandes ombud är helt nöjd med domen i målet om journalintrånget, men ingendera har för avsikt att överklaga till hovrätten.