DELA
Foto: Jonas Edsvik

Journalintrång åtalsprövas under hösten

Landskapsåklagare Peter Rikberg väntar på ett begärt utlåtande innan han kan slutföra åtalsprövningen i det stora målet som rör intrång i patientjournaler inom ÅHS.
Han hoppas att åtalsprövningen är klar någon gång under hösten.