DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jomala vill upphandla delar av äldreomsorgen

Jomala kan bli Ålands första kommun som privatiserar delar av sin äldreomsorg.

Nu utreder man om hela hemvården, kosthållningen och städningen av servicehuset Rönngården kan upphandlas.
Jomala har under de tre senaste åren ingående diskuterat äldreomsorgen i kommunen. Frågan har lyfts både på tjänstemannaplanet och på olika politiska nivåer och en arbetsgrupp har tittat på allt från kvaliteten inom omsorgen till framtidsperspektiven.

Från och med i fjol har man också sneglat på den svenska modellen där kommunerna fattar besluten och sköter administration och övervakning medan privata sköter servicen. Nu har Jomala tittat närmare på den modellen och kommit fram till att hela hemvården, kosthållningen och städningen av servicehuset Rönngården kan upphandlas. Kommunstyrelsen beslöt i måndags att kommunen ska ta fram anbudshandlingar, göra de utredningar som behövs och höra vad personalen inom hemvården tycker.

– Hemvården omfattar 10 närvårdartjänster som berörs av en eventuell upphandling på ett eller annat sätt. Hemvårdens personalfrågor och administrering har tidvis varit och är tidskrävande, skriver Jomala i ärendets beredning.

– För äldreomsorgsledaren skulle en eventuell upphandling av hemvården sannolikt frigöra mer tid för konsekventa behovsbedömningar, kvalitetsanalyser, framtidsprognoser och uppgörande av andra planer inom äldreomsorgen

Att äldreomsorgsledaren får mera tid för behovsbedömningar leder sannolikt till större likabehandling tror kommunen som bedömer att konsekvenserna av en upphandling skulle vara små eller positiva för invånarna.

Hemvården, kosthållningen och Rönngårdens städning kostar cirka 536 000 euro årligen. En upphandling av kosthållningen har redan tidigare varit på tapeten för att få mat som riktar sig specifikt till äldre och deras näringsbehov.

Rönngården har i dag en egen städare som arbetar heltid.

Carina Aaltonen (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Hon anser att Jomala bör avvakta med en upphandling till kommunstrukturprocessen har avgjorts.

<”Byline e-post”>