DELA
Foto: Privat

Solstormar kartläggs på Åland

Sveriges Geologiska undersökning SGU har installerat en sensor på Åland som mäter magnetfält som påverkas av solstormar. Informationen är viktig för att kunna förbereda sig för eventuella teknikstörningar.

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ut ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland. En av de mätstationerna finns i Jomala, Åland.

– Mätstationer finns redan i Uppsala och Helsingfors och vi behövde en plats mittemellan, säger Gerhard Schwarz, statsgeofysiker från SGU.

Han säger att solstormar, som även kallas solutbrott, kan vara ganska kraftiga och påverka jordens magnetfält.

– Då uppstår hot mot den tekniska infrastrukturen på jorden. Elnätet kan drabbas, GPS-signaler, flygtrafiken… Solstormar sker oregelbundet och de kan inte förutsägas.

Därför försöker man nu samla in fysikaliska data om vad som händer när utbrotten äger rum.

– På lång sikt måste man komma fram till hur man kan prognostisera. Då krävs inte bara stationer på marken, utan också i rymden.

Under en solstorm slungas elektriskt laddade partiklar i hög hastighet ut i rymden, vilka kan orsaka stora variationer i jordens magnetfält, så kallade magnetiska stormar.

– Det är inte alla utbrott som träffar jorden, det är några få. Deras styrka varierar och det stora hotet är från kraftiga utbrott.

De sker med cirka 200-500 års mellanrum.

– Men även mindre utbrott påverkar. 1989 drabbades stora delar av norra USA och Kanada av ett större strömavbrott som varade i fem dygn.

Förhöjd solaktivitet, solstormar, klassas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett av de tio största hoten för Sverige och dess infrastruktur på marken och i rymden. Därför finns det skäl att vara förberedd, menar Schwarz.

– Så att man kan förutspå och agera. Man kan exempelvis skaffa skydd i näten.

Behöver man skydda sig mot solstormar?

– Jordens magnetfält skyddar oss. Det som kan komma längre fram är röntgenstrålning, men vi har ett ”paraply” som skyddar oss mot den hårda partikelstrålningen. Man behöver inte oroa sig, men det är bra att öka kunskapen.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp