DELA
Foto: Niclas Nordlund

Jomala beslutade att riva Diamanten

Daghemsavdelningen Diamanten – alltså gamla Sviby skola – rivs: det beslutade Jomala kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Avdelningen Diamanten har tillfälligt flyttat till Sviby daghems huvudbyggnad. Tekniska förvaltningen beviljades dock 70 000 euro i tilläggsmedel för att hyra en daghemsmodul som placeras i anknytning till Sviby daghem.

Diamanten byggdes 1920, först som Sviby skola. Nya Åland skrev den 26 april om en undersökning som visade på fuktskador i byggnaden. Enligt kommunens beräkningar skulle en totalrenovering av Diamanten kosta cirka 900 000 euro, medan ett nybygge skulle kosta cirka 1 000 000 euro, och kunna inrymma två avdelningar i stället för bara en. (ss)