DELA

JK-kritik för dålig service

Landskapsregeringens trafikavdelning har inte följt god förvaltningssed då man inte informerat om att en väganslutningsansökan är avgiftsbelagd.

Det konstaterar biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale som har behandlat ett klagomål från en person som anser att landskapet på förhand borde ha informerat hen om att det kostar 110 euro att ansöka om en väganslutning.

Nu kom räkningen som en överraskning först efter att beslutet var fattat. (tt-s)