DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadsdirektören vill avslå rättelseyrkande om stadsmiljöchef

Rättelseyrkandet avslås: det föreslår stadsdirektör Arne Selander i sin beredning av ärendet om Obunden Samlings yrkande på att stadsstyrelsen återtar beslutet att inte anställa Ida Mann som stadsmiljöchef efter prövotidens slut.