DELA
Foto: Stefan Öhberg

Inte lagtingets sak avgöra Fredlunds skuld

Förundersökningen om fallet där lagtingsmannen Fredrik Fredlund (Ob) är misstänkt för misshandel av en ung kvinna är snart klar att lämnas till åklagare. I morgon behandlar tingsrätten en ansökan om besöksförbud riktad mot honom.

Fredlund sitter dock fortsättningsvis säkert på sin lagtingsplats.
– Det är viktigt att betrakta honom som oskyldig tills motsatsen bevisats, säger talman Johan Ehn (MSÅ).

Det finns tydligt stipulerat i lagen om vad som gäller när en lagtingsledamot kan stängas av eller hindras från att utföra sitt uppdrag som förtroendevald. Det uppger talmannen Johan Ehn.

– För att lagtinget ska kunna ta ett beslut om huruvida en ledamot ska stängas av eller inte krävs först en fängelsedom som har vunnit laga kraft, det vill säga att den är definitiv och inte kan överklagas. Om brottet i fråga är så pass allvarligt att det har ett minimistraff på sex månaders fängelse räcker ett polisiärt beslut om anhållan eller en ansökan om häktning. Det spelar ingen roll om fängelsedomen är villkorlig eller inte, säger Johan Ehn.

– I en rättsstat måste en person ses som oskyldig tills motsatsen bevisats och det är inte upp till lagtinget att pröva den saken.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!