DELA
Foto: Joakim Holmström
Stadsstyrelsen ska utforma sina ägardirektiv inför Enerexits extra bolagsstämma men ännu fattas vissa dokument. På bilden från den extra bolagsstämma som hölls för ett par veckor sedan resonerar stadsstyrelsens ordförande Tage Silander kring bolagets problem. Till vänster styrelsemedlemmen Sune Axelsson.

Inte klart ännu för extra Enerexit-bolagsstämma

Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander hade en förhoppning om ett färdigt berett ärende om Enerexit till mötet i torsdags.