DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inte åländska lagens fel

Lotteriinspektionens chef Mikael Juresta tillbakavisar de förklaringar som polisstyrelsen och Veikkaus gett för att stoppa spel på Åland.

Det är inte den åländska lagens fel, hävdar han.
Mikael Juresta meddelar att han avbrutit sin semester för att ge lotteriinspektionens syn på den situation som uppstått. Så här skriver han:

”Pressmeddelande med anledning av Veikkaus tillstånd.

Lotteriinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet for penningspel på Åland enligt landskapslagen lotterier och lotteriinspektion (2016:10 ,11). Till Ålands behörighet tillhör lotterier och penningspel enligt självstyrelselagen. Den första lotterilagen antogs av lagtinget 1966. Ålands behörighet på området har utretts av rättsinstanser i Finland med vedertagen legitimitet samt er godkänd av republikens president.

Veikkaus har under en längre tid arrangerat penningspel på Åland. Detta har skett genom tillståndsprövning av Ålands lotterilag. I Ålands lotterilag (gamla och nya) stadgas att även att tillsynen av spel sker genom myndigheter på Åland (1966-2016 landskapsregeringen och 2017 av lotteriinspektionen. Således har aldrig polisstyrelsens lotteriförvaltningsenhet tillsynat penningspel på Åland. Några sådana beslut har aldrig fattats av landskapsregeringen och således är diskussionerna om förändringen av landskapslagar som orsak till Veikkaus avsiktsförklaring att inte ansöka om tillstånd felaktiga.

Finska lagen orsak

Det är lotteriinspektionens åsikt att nuvarande problematik med lagstiftning beror på den nya finska lotterilagstiftningen som antogs 1 januari 2017. I den stadgas särskilt att endast polisstyrelsen kan utöva tillsyn av Veikkaus( 42# 2mom.) . Således är argumentet om Ålands lagstiftning på området utan grund.

Under 2017 har lotteriinspektionen och lotteriförvaltningen deltagit i träffar, konferenser och möten inom de nordiska och europiska samarbetsorganisationerna. Vid ett par av dessa tillfällen har informella diskussioner om Veikkaus tillstånd förekommit och lotteriinspektionen har sedan vidareförmedlat dessa till landskapsregeringen som är ansvarig for utgivande av penningspelstillstånd.

Möten mellan lotteriinspektionen och landskapsregeringen angående detta har skett 4 september och 30 oktober samt information via mail. Lotteriinspektionen har uppmanat lotteriförvaltningen att inkomma med skriftliga synpunkter i ärendet så att myndigheterna kan bemöta och utreda frågan. Några formella brev eller möten har aldrig skett mellan polisstyrelsen och lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionen har under 2017 haft kontakter med Veikkaus angående verksamheten på Åland. Detta har gällt främst tolkningar av övergångar for spelare vid försäljningar av periodiserade spel vid årsskiften då Veikkaus bara tilldelas ett årliga tillstånd av landskapsregeringen samt vid godkännandet av det finska spelet Synttärit. Lotteriinspektionen har till landskapsregeringen utryckt att det inte föreligger några problem med Veikkaus verksamhet.

Det är landskapsregeringen som beslutar om tillstånd for penningspel.

Flera möjligheter

Det finns flera möjligheter for landskapsregeringen att kringgå de juridiska hindren.

- Överenskommelseförordning som överför tillsynen av Veikkaus till polisstyrelsen

- Tillsynen utförs av lotteriinspektionen. En sådan tillsyn kan med fördel utföras tillsammans med polisstyrelsen genom att den som anordnar penningspelsverksamhet träffar en överenskommelse om certifieringsorgan som medför att polisstyrelsen utför kontroller. På detta sätt uppnår man regelefterlevnad av rikets och Ålands lotterilagar.

Hur tillståndet utformas och och med vilka vilkor avgör landskapsregeringen.” (ao)