DELA
Foto: Ida K Jansson

Inget kommersiellt spiggfiske på Åland

Tidigare i den åländska historien var det vanligt med spiggfiske för att bland annat producera olja.
Men i dag finns det ingen marknad för spiggfiske på Åland.

Fredrik Lundberg, verksamhetsledare på Ålands fiskare berättar att det inte finns något kommersiellt spiggfiske på Åland, men att det däremot var vanligt under 1700- och 1800-talen för oljeproduktion.