DELA
Foto: Ida K Jansson
Spiggen är en svår art att fiska på grund av dess storlek. – Du behöver fiska med en trål som har små och finare maskor, som inte är tillåtet i nuläget, säger Fredrik Lundberg, verksamhetsledare på Ålands fiskare.

Inget kommersiellt spiggfiske på Åland

Tidigare i den åländska historien var det vanligt med spiggfiske för att bland annat producera olja.