DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÖRSTA STEGET Stadsstyrelsen har godkänt flyktingplanen och integrationsprogrammet. De två flyktingrelaterade ärendena går nu vidare till stadsfullmäktige för slutlig behandling.

Inget stadsbeslut om flyktingar

Stadsstyrelsen bordlade i går frågan om flyktingar. Förslaget från stadsdirektör Barbara Heinonen var att man skall föreslå att fullmäktige dels beslutar att staden tar emot 20 flyktingar ännu i år och dels ger socialdirektören befogenheter att ingå de avtal som krävs.

Frågan om stadens skattesatser nästa år bordlades också. Där är förslaget att både inkomst- och fastighetsskatten skall vara oförändrad.

Titte Törnroth-Sarkkinen