DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Ingen anledning att känna oro”

Förslaget om att sänka Ålands klumpsumma är i linje med löftet om kostnadsneutralitet. Det menar landshövding Peter Lindbäck som anser att det inte finns anledning att oroa sig för självstyrelsen.

– Så länge lagtinget inte bifaller förslaget kommer avräkningsgrunden att vara densamma, säger han.
Ett förslag om en sänkning av avräkningsgrunden är en naturlig konsekvens av social- och hälsovårdsreformen. När en del av den kommunala beskattningen överförs till staten ökar statens inkomster, vilket ökar klumpsummebeloppet.

– Under 2017 får Åland ungefär 225 miljoner euro i klumpsumma. När man då har försökt beräkna avräkningsgrunden på basis av det nuvarande beloppet har man kommit fram till en procentsats på 0,34 för 2019–2020. Men det är förvånande att man lägger fram ett sådant förslag utan garantier från lagtinget om bifall av sänkt avräkningsgrund. Om det är någon som spelar sig pank så är det statsmakten.

Vad händer om riksdagen godkänner förslaget?

– Grundlagsutskottet kommer med största sannolikhet att reagera. I paragrafen om ändring av avräkningsgrund står det att lagtinget måste bifalla en eventuell ändring. Så det som händer är att förslaget skickas över till lagtinget som sedan beslutar om att bifalla eller vägra. Om man vägrar stannar avräkningsgrunden på 0,45 procent. Så agerandet från statens sida är väldigt naivt.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Mer om klumpsumman här:

Radikal sänkning av klumpsumman föreslås