DELA
Foto: Stefan Öhberg
Finansminister Roger Höglund (C) ser ett stort behov av det finansiella ramverket, för att få in mer långsiktighet i budgetarbetet. Men det första året blir utan bindande kostnadstak eftersom man inte hinner få lagstiftningen på plats.

Inga bindande ramar för nästa års budget

Arbetet med att införa ett nytt finanspolitiskt ramverk har tagit raska steg framåt, men eftersom det krävs ny lagstiftning kommer det nya upplägget implementeras stegvis. I praktiken betyder det att ramarna för nästa års budget enbart blir rekommendationer.