DELA
Foto: Stefan Öhberg
Finansminister Roger Höglund (C) ser ett stort behov av det finansiella ramverket, för att få in mer långsiktighet i budgetarbetet. Men det första året blir utan bindande kostnadstak eftersom man inte hinner få lagstiftningen på plats.

Inga bindande ramar för nästa års budget