DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inga beslut ännu om ÅHS budget

I veckan blev det känt att ÅHS har ett budgetunderskott på över en miljon för 2018.
I fredags hade man möte, men beslut om åtgärder väntas först i slutet av månaden.

 
Prognosen för 2018, baserat på årets första sex månader, visar ett budgetunderskott på 1 148 000 euro för ÅHS. Inför 2019 har man fått en nettobudgetram av landskapsregeringen på 78 760 000 euro, vilket är 495 000 euro lägre än 2018 års nettobudget, som ligger på 79 255 000 euro.

ÅHS behöver således sänka nettokostnadsnivån för 2019 med hela 1 643  000 euro för att verksamheten ska hålla sig inom budgetramen. Ovanstående nettosummor inkluderar inte avskrivningar.

– Problematiken kring uppfyllelse av budgetram 2019 försvåras av att anslaget för vård utom Åland budgeterats på en för låg nivå 2018, konstaterar föredragande, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen i kallelsen till fredagens sammanträde.

Läs mer i tidningen