DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inflyttare från 42 olika länder

Ålands invånartal steg med 275 personer under 2017. Det är en klart mer än genomsnittet under 2000-talet som ligger på drygt 200 personer.
Inflyttningen var rekordstor.

Befolkningsökningen beror främst på ett överskott av den utomnordiska inflyttningen på drygt 150 personer. Med andra ord har 150 fler flyttat till Åland från utanför Norden än vad som flyttat ut till länderna. Det finns även ett överskott i inflyttningen från både Sverige och Finland, sammanlagt är det fråga om 80 personer.

Utöver det var antalet födda drygt 40 fler än antalet avlidna.

2017 blev det andra året med över tusen inflyttade. Siffran steg något från 2016 och är därmed nytt rekord. Eftersom utflyttningen ökade lika mycket så blev nettot det samma – drygt 230 personer. Både i grupperna inflyttande och utflyttade utgör kvinnor en knapp majoritet.

Mariehamn fick för första gången på sex år födelseöverskott. Även på landsbygden föddes flera än vad som avled. Både regionerna har även betydande inflyttningsöverskott. I staden ökade befolkningen med 110 personer och på landsbygden med nästan 230. Däremot minskade befolkningen i skärgården med 65 personer. Kumlinge var den enda skärgårdskommunen där befolkningen ökade.

Totalt kom inflyttarna från 42 olika länder.

.