DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fler gäster på hotellen

Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti, visar Åsubs statistik.

Totala antalet övernattningar var 34 031, vilket innebär en ökning på nästan 16 procent jämfört med augusti 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige.

De finländska övernattningarna ökade med drygt 32 procent och de svenska med nästan 16 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var drygt 25 procent.

Siffrorna för augusti 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för augusti vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 64 procent. I juli var den siffran 89 procent.

Av övernattningarna i augusti skedde drygt 86 procent på grund av fritid och närmare 14 procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 92 respektive sju procent.

Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 168 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med knappt 19 200 övernattningar eller nästan 13 procent.