DELA
Foto: Ilmatar Offshore
Här är de områden som Ilmatar jobbar med. Vågskär ligger på finländskt vatten, medan Stormskär och Väderskär ligger på åländskt vatten. Segelskär som Ilmatar nu fått nej på, är inte utritat, men ligger i direkt anslutning till de övriga. Enligt minister Christian Wikström ligger Segelskär utanför det område som landskapsregeringen planerat för projektet Sunnanvind och det är orsaken till att han inte kan godkänna undersökningar på området.

Ilmatar inleder nya bottenundersökningar

Bolaget Clintons Northern Storm har nu inlett bottenundersökningar i projektområdet Vågskär.