DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland gallup: Hur ska intäkter från vindkraften fördelas?

Hur ska fastighetsskatten från den framtida havsbaserade vindkraften fördelas? Ska Saltvik, Kumlinge, Brändö, Geta och Hammarland få allt? Eller ska en del delas ut till de andra elva kommunerna? Det frågar vi i månadens Åland Gallup.

Klicka här för delta i gallupen!

De havsområden som är tänkta för projektet Sunnanvind, den storskaliga havsbaserade vindkraften, ligger i Saltvik, Geta, Hammarland, Kumlinge och Brändö.

I måndags berättade Nya Åland om att Saltviks kommunstyrelse kräver att få behålla all fastighetsskatt för att godkänna den generalplan som krävs för projektet. Saltviks fullmäktige hade ärendet på sin föredragningslista för mötet i går kväll.

Ordförande för Saltviks kommunstyrelse Mathias Johansson säger i måndagens tidning att utgångspunkten är att Saltvik ska få en ”rejäl fastighetsskatt” för att tillåta möllorna i havsbandet. ”Och får vi inget för det så behåller vi hellre en orörd natur i ytterskärgården” säger han.

Vice lantrådet Harry Jansson (C) anser att det inte går att de fem kommunerna ska få behålla hela skatten, medan de andra elva kommunerna blir helt utan.

– Helt klart ska värdkommunerna få en större andel, men även de andra elva kommunerna ska på något vis få del av de gemensamma inkomsterna, säger han.

Hur det ska bli är ändå inte bestämt, utan diskussionen om eventuella ändringar i fastighetsskatten ska starta ”inom kort”.

Harry Jansson tar samfundsskatten som exempel på hur han anser att det borde vara. Företag betalar samfundsskatt, som till en del tillfaller kommunen där företaget har sin verksamhet, men till stor del tillfaller även landskapet. Samtidigt kompenserar landskapet kommuner med låga skatteintäkter för att skillnaderna mellan kommunerna inte ska bli för stora.

Det betyder att kommuner med många företag (eller vindmöllor) vinner på att företag (eller vindmöllor) etablerat sig i kommunen, medan kommuner utan företag (eller vindmöllor) till viss del kompenseras av landskapet.

”Ansenlig summa”

Vilka summor som den storskaliga vindkraften kan inbringa till Åland är oklart, men enligt Harry Jansson handlar det om en ”ansenlig summa” i fastighetsskatt per år.

Frågan i Åland Gallup är alltså hur du anser att fastighetsskatten från vindmöllorna ska fördelas. Ska den kommun där vindmöllan är placerad få hela fastighetsskatten? Eller ska pengarna fördelas jämnt mellan kommunerna? Eller ska den kommun där möllorna står få mest och de övriga lite mindre?

Delta anonymt

Precis som tidigare behöver du behöver ett Facebook-konto för att kunna vara med, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak.

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Gallupen är öppen fram till lördag kväll.

Klicka här för delta i gallupen!

Frågorna i Åland Gallup

Hur tycker du att intäkterna från fastighetsskatten för havsbaserad vindkraft ska fördelas?

Kommunerna där vindmöllorna finns ska få allt

Alla kommuner på Åland ska få lika mycket

Kommunerna där vindmöllorna finns ska få mest, men alla kommuner ska få en mindre andel

Landskapsregeringen ska få allt och fördelar till kommunerna

Jag kan inte ta ställning

Har du markant minskat dina inköp i lokala butiker och företag jämfört med tidigare år? Frågeställare: Liberalerna

Ja, på grund av sämre köpkraft

Ja, ändrat köpbeteende (sparar)

Ja, handlar via nätet och utanför Åland

Nej, berörs inte

Kan inte ta ställning

Om det fanns ett företags- och näringslivsparti, skulle du rösta på dem? Frågeställare: Företagarna på Åland

Ja

Nej

Kan inte ta ställning

Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?

Centern

Hållbart initiativ

”Landsbygdspartiet”

Liberalerna

Moderaterna

Obunden samling

Socialdemokraterna

Ålands framtid

Åländsk demokrati

Osäker

Skulle inte rösta