DELA
Foto: Erkki Santamala

Hur mår stadens personal?

Enligt politiker i Mariehamns stadsfullmäktige mår alla i personalen inte bra.

Hur det är med den saken utreds i vår.
Samtliga anställda inom Mariehamns stad får i vår en enkät med frågor om bland annat hur de trivs på sin arbetsplats. En liknande enkät gjordes för tre år sedan, nu är den utvidgad och omfattar också personalen i alla de bolag som staden äger.

Frågan om personalens välbefinnande diskuterades mycket i stadsfullmäktige i tisdags. Tre politiker, Barbro Sundback (S), Jessy Eckerman (S) och Anders Holmberg (Ob) berättade att de blivit kontaktade av anställda som är missnöjda med sin arbetsplats eller ledning.

Enligt vad Nya Åland erfar efter samtal med både representanter för olika arbetsplatser och ledningen handlar det dock inte om något utbrett missnöje där större personalgrupper skulle vantrivas eller stå i konflikt med sin ledning.

– Jag har inte heller fått några signaler om att så skulle vara fallet, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

Hon betonar att personalens välmående är en prioriterad fråga och att stadsledningen givetvis vidtar åtgärder om det framgår av enkätsvaren att det behövs.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!