DELA
Foto: Stefan Öhberg
På Torget i Mariehamn har det hållits demonstrationer vid flertalet tillfällen, där man visat sitt stöd för Irans befolkning och kraftigt markerat mot den iranska regimens terror mot den egna befolkningen. Bland annat i samband med dessa protester har den som velat kunna skriva på namninsamlingen.

Hundratals skrev under insamling – kräver agerande mot Iran

Över 750 personer skrev under den Ålandsinitierade namninsamlingen som kräver att Finland agerar med anledning av det som händer i Iran.

Initiativtagare till insamlingen är Sheyda Shafiei, Linda Budd och Said Noshirvani från Åland. Undertecknarna listar i uppropet olika krav som man ställer på det finländska utrikesministeriet och utrikesministern Pekka Haavisto (gröna).

”Uppropet startades ur frustration av att Finland varken uttalat sig eller agerat över händelserna i Iran och tragedin dess människor genomlider just nu och har gjort i över 40 år”, skriver initiativtagarna i ett pressmeddelande

Namninsamlingen är nu är avslutad och inlämnad till utrikesministeriet. Totalt blev det 756 namnunderskrifter.

Lista med lista

Kraven som listades i namninsamlingen var följande:

Att den iranska ambassadören kallas upp till ett möte för att ställas till svars för våldet som den iranska regimen utövar mot sin befolkning.

Att med ett tydligt uttalande visa att personer kopplade till den islamiska regimens övergrepp kan bli föremål för internationella arresteringsorder och ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.

Att Finland kommer att ställa sig bakom de rättsliga processerna när förutsättningar för detta finns

Att Finland tar initiativet till att stoppa de pågående förhandlingarna kring kärnenergi, alternativt verkar för inkluderandet av mänskliga rättigheter, enligt FN:s deklaration, som en explicit klausul i detta samt alla andra avtal med den islamiska regimen.

Att Finland, som många andra länder utfäster individuellt riktade sanktioner mot centrala aktörer i den islamiska regimens ledning, inklusive personer i det islamiska revolutionsgardet.

Att Finland genom sina internationella kanaler, bland annat EU och FN, verkar för att stötta demokratiseringen av Iran.

 

Läs Nya Ålands ledare från den 21 september 2022: Iran på väg mot en ny vår