DELA
Foto: Annika Orre

Hovrätten tar inte upp hyrestvist

Åbo hovrätt har beslutat att inte ta upp ett vräkningsbeslut i Mariehamn till behandling.
Hovrätten konstaterar att det inte finns anledning att betvivla att tingsrättens vräkningsdom är riktig. Det finns inte heller några andra skäl att ta upp frågan, konstaterar hovrätten.

Tvisten gäller en hyresbostad. Hyresgästen har hyresskulder på drygt 4 100 euro. Hen har under nästan ett års tid delvis eller helt lämnat hyran obetald. Hyresgästen hade tidigare fått två varningar på grund av den obetalda hyran.

Hyresgästen ville undvika vräkning och i andra hand uppskjuta vräkningen med ett år. Enligt hyresgästen har hen svårt att hitta en ny hyresbostad.

Tingsrätten beslutade att hyresgästen omedelbart ska flytta från lägenheten med hot om vräkning. Hyresskulden ska även återbetalas.

Hyresgästen ansökte om besvärsrätt till hovrätten. Men hovrätten beslutade nu att avslå ansökan.