DELA

Hovrätten slog fast inbrottsdom

Åbo hovrätt fastställer tingsrättens dom mot två av de män som 2014 greps och sedermera dömdes för att ha gjort inbrott på Tipsettan i Mariehamn.

Tre män försökte ta sig in i butiken under en Rockoffspelning för att stjäla pengar ur kassan, men polisen ingrep och förhindrade stölden. Alla tre männen dömdes av tingsrätten för egendomsbrott till sex månaders fängelse.

En av männen var tidigare ostraffad och fick därför ett villkorligt straff, men de övriga två valde att överklaga sina straff till hovrätten. De hävdade att de inte haft för avsikt att ta några pengar från butiken och att straffet var för strängt.

Men hovrätten ansåg inte att det fanns någon anledning att bedöma vittnenas trovärdighet eller bevisningen annorlunda än vad tingsrätten gjort och fastställer tingsrättens dom. (lb)