DELA
Foto: Stefan Öhberg

Hovrätten kan skärpa dom i påkörningsförsök

Skärp straffet för mannen som dömdes för att ha försökt köra på en stämningsman. Det yrkade åklagaren på i rättegången i Åbo hovrätt i går.

Mannens ombud tycker att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning.
Nya Åland har tidigare berättat om mannen som dömdes till tre månader villkorligt fängelse för försök till misshandel efter att ha försökt köra på tingsrättens stämningsman. Nu vill åklagaren att hovrätten skärper domen till våldsamt motstånd mot tjänsteman, vilket tingsrätten förkastade eftersom tre åtalspunkter som behandlades av tingsrätten handlade om samma brott.

Det var i augusti 2014 som stämningsmannen försökte delge mannen en stämningsansökan och en brottmålsstämning i samband med att hans företag försatts i konkurs. Konkursboets förvaltare och stämningsmannen hittade mannen utanför en servicestation. När han försökte lämna platsen ställde sig stämningsmannen framför bilen för att stoppa den. Men bilen körde framåt och stämningsmannen hoppade undan för att inte bli påkörd, enligt vittnesmålet i tingsrätten.

Åklagaren hävdar att domen borde skärpas till våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Mannens ombud är däremot av en annan uppfattning.

Över sin befogenhet

Hon hävdar att hovrätten inte bör döma mannen för våldsamt motstånd mot tjänsteman eftersom stämningsmannen gått utanför sina befogenheter. I fall där stämningsmannen behöver ingripa fysiskt ska polisen tillkallas, i och med att stämningsmannen försökte stoppa mannen borde det tolkas som att han gick över sina befogenheter. Mannens ombud hänvisar också till sin klients känslotillstånd vid tillfället eftersom konkursen var en följd av en lång rättsprocess. Han har aldrig medgett att han skulle ha kört mot tjänstemannen utan ville bara ur situationen.

Åklagaren menar att stämningsmannen måste omfattas av rättsskyddet i sin yrkesutövning eftersom han arbetar på uppdrag av domstolen.

Gömde bil i Sverige

Hovrätten ska också ta ställning till om mannen har gjort sig skyldig till gäldenärsbedrägeri alternativt oredlighet som gäldenär. I samband med konkursen ska han enligt boförrättaren och åklagaren ha försökt undanhålla en bil.

Bilen kördes till norra Sverige och efter att den gått sönder ville inte mannen avslöja var den fanns. Mannens ombud hävdar att det rör sig om ett missförstånd och att bilen till sist tillföll konkursboet och såldes. Åklagaren hävdar i sin tur att mannen försvårat för borgenärerna att få tillgång till värdefull egendom genom att inte berätta var den fanns.

Han ville inte avslöja var bilen fanns eftersom en vän till honom hade anlitats för att hämta bilen mot betalning.

Dom avkunnas den 3 oktober.