DELA

Höstens val i fokus i Åland Gallup i maj

Skattegränsen eller skärgårdstrafiken? Eller kanske bättre vård? Nu har du chans att tycka till om vad som är den viktigaste valfrågan för dig i höstens lagtingsval.

Det är dags för en ny Åland Gallup och den här gången fokuserar Nya Ålands fråga på höstens lagtingsval och vad ålänningarna vill debattera inför den 15 oktober.

 

Nya Åland har tagit fram tio ämnen, som presenteras i grafiken här intill, och frågan lyder vilka ämnen som är avgörande för dig när du väljer kandidat i lagtingsvalet. Det är möjligt att välja tre alternativ.

Frågorna i grafiken är exempel på vad som kan vara aktuellt inom varje ämne, men det kan förstås finnas fler eller andra orsaker till att du tycker att ett visst politikområde är det viktigaste i höstens lagtingsval.

Partiledarna

I maj månads gallup frågas även om vilken partiledare som du har störst förtroende för. Frågan har ställts återkommande i Åland Gallup och är nu återigen aktuell. Obunden samling har fått en ny ordförande i Marcus Måtar, fyra av fem oppositionspartier har nyss ställt regeringsblocket till svars om skärgårdstrafiken genom sitt spörsmål och så sent som i går rapporterade Nya Åland om att Centerns ordförande Veronica Thörnroos har svårt att få sin partistyrelse att godkänna förslaget om kriskommunlag.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Delta anonymt

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

Vilka är de viktigaste valfrågorna för dig i lagtingsvalet?

Du kan välja tre alternativ.

Skattegränsen

Vill du att taxfreen ska vara kvar? Borde företagarnas momshantering bli smidigare? Vill du enkelt beställa hem varor från nätbutiker? Tycker du att Åland borde få Finland att omförhandla skatteundantaget?

Den offentliga ekonomin

Ålands spås gå in i en lågkonjunktur senast nästa år, samtidigt som det finanspolitiska ramverket implementeras, som innebär rambudgetering och krav på överskott. Borde landskapsregeringen dra åt svångremmen? Hur ska kommunerna klara sina lagstadgade uppgifter?

Sjukvården

Har du fått vänta länge på att få träffa en läkare? Är vården för psykiatrins patienter undermålig? Tycker du att vårdpersonalen har orimlig arbetsbörda?

Äldre- och specialomsorgen

Är vården på Ålands äldre- och omsorgsboenden tillräckligt bra? Räcker hemservicen tillräcklig? Tycker du att närståendevårdare drar ett för tungt lass? Är de äldres guldkant för liten? Tycker du vårdpersonalen har en svår arbetssituation?

Skola och barnomsorg

Behövs det fler vuxna i skolorna? Är grupperna inom barnomsorgen för stora?

Behövs ett resurscenter för barn med NPF-diagnoser?

Miljö- och klimatåtgärder

Ska landskapet ställa högre miljökrav på jordbrukare och fiskodlare? Ska landskapet satsa mer på att restaurera förstörd natur och skydda mer mark? Ska landskapet satsa mer på att minska de åländska koldioxidutsläppen?

Havsbaserad vindkraft

Ska landskapet snabba upp processen att bygga ut storskalig havsbaserad vindkraft? Ska Åland skynda långsamt för att hinna titta på risker och väga det mot framtida vinster? Hur ska vinsterna från vindkraften fördelas mellan kommunerna?

Dricksvatten

Hur ska dricksvattnet räcka till i framtiden? Ska skyddet av befintliga dricksvattentäkter bli bättre? Borde landskapet lansera en spara på dricksvattnet-kampanj? Ska Åland investera i en avsaltningsanläggning?

Skärgårdstrafiken

Hur ska skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp minskas? Ska landskapet köpa in flera begagnade dieselfartyg? Borde man gå vidare med planerna på fasta förbindelser? Hur ska man sänka kostnaderna för skärgårdstrafiken?

Förbindelserna till Åland

Borde landskapsregeringen betala för att få bättre flygförbindelser till Finland? Borde landskapsregeringen göra nåt för att få bättre båtförbindelser mellan Åland och Sverige? Ska man satsa mer på kollektivtrafiken för att locka fler bilfria turister?

 

Så här deltar du i Åland Gallup

Man hittar gallupen genom att klicka här,  via den klickbara länken i den digitala tidningen, eller genom Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.