DELA
Foto: Jesse De Meulenaere/Unsplash
Vindkraften är aktuell på flera sätt just nu och i Åland Gallup frågas om var och ens inställning till den. Bilden är tagen på belgiskt vatten och har ingenting med den åländska vindkraftssatsningen att göra.

Åland Gallup: Har du ändrat åsikt om vindkraften?

Skatteförvaltningen har gjort en beräkning på potentiell fastighetsskatt till kommunerna och landskapsregeringen har lämnat ett budgetförslag som snabbar upp processen för att arrendera ut vatten för storskalig havsbaserad vindkraft. Åland Gallup ställer samma fråga som i september i fjol, för att se om opinionen har förändrats.

Vad tycker du om satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft? Det är frågan i maj månads Åland Gallup. I september i fjol när frågan senast ställdes var sju av tio deltagare positiva till storskalig havsbaserad vindkraft.
Du kan svara på gallupen genom att klicka här.

Alternativen på frågan är:

– Ja, det är helt rätt eftersom vi behöver förnyelsebar energi i världen,

– Ja, men enbart om det alstrar stora intäkter till Åland,

– Ja, till satsning i Norrhavet, men inte ett så storskaligt projekt,

– Nej, till satsning i Norrhavet, men ja till vindkraftverk,

– Nej, till storskalig havsbaserad vindkraft och

– Kan inte ta ställning.

Du kan svara på gallupen genom att klicka här.

Eller skanna qr-koden här nedan:

Fastighetsskatt och budget

I förra veckan berättade OX2 om de utredningar de gjort om allt från hur mycket möllorna kommer synas från fasta Åland, havsbotten, djurliv och en beräkning på hur många fåglar som skulle kollidera med kraftverken. Man presenterade även Skatteförvaltningens beräkning på hur mycket fastighetsskatt som kommunerna eventuellt kan väntas få per år. Med en full utbyggnad med 215 turbiner skulle det ge 40 miljoner euro per år. 130 turbiner skulle ge 24 miljoner euro.

I förra veckan presenterade landskapsregeringen även årets andra ändringsbudget där man vill ge tre miljoner euro för att snabba upp Sunnanvindprojektet. Målet nu är att arrendera ut vattnen norr om Åland under nästa år, så att det kan ge intäkter redan 2026.

I budgetförslaget ingår bland annat ett projektledningskontor, tre nya anställningar och medel för extern expertis och konsulter.

EU-val

Förutom vindkraften ställs två frågor om EU-valet som hålls den 9 juni. Den första gäller vilket parti du ska rösta på och den andra gäller vilken kandidat som är aktuell. I den senare är alternativen de med åländsk anknytning, kompletterat med ”någon annan kandidat”. De åländska kandidaterna är SFP-kandidaten Anton Nilsson, som stöds av Liberalerna, Centern, Moderaterna, Ålands framtid och Pro Åland, socialdemokraten Jessy Eckerman samt den gröna kandidaten, och sommarålänningen, Maria Ohisalo, som HI stöder.

Mogens är egen grupp

Som vanligt ställs även en fråga om vilket parti du skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag. Nytt för den här gången är att Mogens Lindén nu finns med som en egen lagtingsgrupp bland alternativen. Han har ju tidigare i veckan meddelat att han lämnar Socialdemokraterna.

Åländsk demokrati ställer denna månad också en fråga, om man vill ha nyval.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll.

Så här deltar du

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in ditt mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.

Det här är Åland Gallup

Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018.

Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den.

Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad.

Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.