DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hopp om större frihet för Åland att besluta om krogöppet

Begränsningarna i restaurangernas verksamhet måste vara mer lokalt anpassade. Det anser riksdagens grundlagsutskott, som underkänner regeringens planer att gå vidare med de nuvarande begränsningarna av krogarnas öppettider.

– Utlåtandet stärker Åland, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
Grundlagsutskottet ger regeringen en anmärkning för att man inte gjort som grundlagsutskottet tidigare sagt, det vill säga att begränsningarna i restaurangernas verksamhet måste vara proportionerliga till det lokala smittläget för att inte bryta mot grundlagen.

– Grundlagsutskottet säger i princip ja till fortsatta begränsningar men att man inte får dra alla regioner och restauranger över samma kam, utan att saken hela tiden måste kunna motiveras med risken för smittspridning och smittoläget, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Lagen är rikets behörighet. Den saken underströks i höranden i utskottet samt av Ålandsdelegationens separata utlåtande. Så det finns inget hinder att reglera det också på Åland. Men å andra sidan finns inte heller hinder att låta Åland få besluta om saken själv i likhet med mycket annat i smittskyddslagen. Jag tycker det skulle vara mycket logiskt att göra så. Jag tror att det är något som både riket och Åland kunde vara nöjda med och som är rimligt. Därför hoppas jag regeringen nu tar fasta på detta som ett förslag att utforma saken, skriver Mats Löfström.

Frågan går härnäst till social- och hälsovårdsutskottet.

– Även om grundlagsutskottet inte säger exakt hur saken ska regleras ber vi social- och hälsovårdsutskottet överväga hur Ålands självstyrelse kan beaktas bättre till denna del. Det är en viktig och stark skrivning för självstyrelsen som jag är glad att vi igår enhälligt kunde godkänna, skriver Mats Löfström.