DELA
Foto: Jonas Edsvik

Högre priser kommer märkas i tilläggsbudget

Prisökningen på bränsle, el och i förlängningen en rad andra varor kommer märkas i tilläggsbudgetar under året, men nivån är ännu oklar. Ännu har landskapsregeringen inte diskuterat hur man kan spara bränsle eller energi. Sitra ser ett energitalko som ett alternativ.