DELA
Foto: Joakim Holmström

Höga uranhalter i Eckerövatten

Storby vattens dricksvatten i Eckerö Storby har för höga uranvärden.

Det visar två prover från november.
Den högsta tillåtna halten är 30 mikrogram, två prover tagna i november visade 72 respektive 73 mikrogram. ÅMHM går inte ut med några rekommendationer i nuläget.

Läs mer i Nya Åland!