DELA
Foto: Carin Karlsson

Historisk vandring i ny publikation

Samarbetet mellan Önningebymuseet, Föreningen Rädda Lumparn, Skeppargården Pellas och museigården Nybonds i Krogstad har nu burit frukt. Publikationen Lumparn Runt är klar för försäljning. Trycksaken, som är 48 sidor tjock, berättar historier om platser och personer med koppling till Lumparn.