DELA
Foto: Sigrid Hedbor/prao

HI vill se nytt Scenkonstinstitut

Hållbart initiativ är tillbaka i lagtinget och lägger runt 35 budgetmotioner som nyblivet oppositionsparti.– Jag tycker att det är starkt av ett parti med bara två ledamöter, säger Alfons Röblom (HI) till Nyan.

Lagtingsledamoten Alfons Röblom säger till Nyan att man inför varje regeringbudget internt haft ”en idéverkstad” till att generera idéer man nu använder sig av:

– Vi har ett stort stoff att använda oss av. Jag tycker att det är starkt av ett parti med bara två ledamöter. Men vi har arbetat kontinuerligt ända sedan vi bildades.

Partiets förslag delar han upp i tre kategorier.

– Den första kategorin består av sånt vi skulle ha fört fram till bordet om vi skulle ha suttit kvar i regeringen. Flera av dem är jag ganska övertygad om skulle ha kommit med.

Nästa kategori är enligt Röblom förslag som partiet under årens lopp fört in i förhandlingarna men inte fått gehör för.

– Och den tredje kategorin är idéer som är nya, som kommit den senaste tiden.

Ett förslag ur den första kategorin som han tror kan få ett brett stöd är partiets motion att ”täppa till det offentliga upphandlingsläckaget”.

– Vi menar att det inom rådande lagstiftning om offentliga upphandlingar finns möjligheter att vidta åtgärder som gör att pengarna stannar mer på Åland än vad de gör idag.

Ett annat förslag (ur kategori nummer två) är idén att tillsätta en vattenkommission.

– Vi har positiva erfarenheter från den energikommission vi tillsatte i våras. Man samlar representanter för relevanta aktörer runt ett och samma bord och diskuterar. Ett mycket effektivt sätt att jobba.

Andra förslag Röblom nämner är ett initiativ att landskapsregeringen redan nu ska utvärdera och diskutera hur Alandica ska användas när det nuvarande avtalet löper ut 2028.

Detta, menar han, ligger i linje med landskapsregeringens förslag om att föra in teaterkonsten i Ålands musikinstitut.

– Vi föreslår i en annan motion att ÅMI ska byta namn till Ålands scenkonstinstitut, och bli en naturlig ”hub” för, musik, dans och teater.